Du vil vel jobbe enda mer effektivt? Konkurrer om eksklusivt malerverktøy gjennom å registrere konkurransekoden du fikk når du kjøpte Nordsjö Professional A- og P-serien eller Xtreme 1 tak. Beskriv hva du vil gjøre med tiden du sparer gjennom å jobbe mer effektivt. Du får en ny kode hver gang du handler og kan konkurrere ubegrenset antall ganger.
Lykke til!

Beskriv hva du vil gjøre med den tiden du sparer når du jobber effektivt

Nye premier
hver måned!

Februar – Columbia Bazoka-sett

Mars – Columbia Sparkelboks-sett

April – Graco Ultra Max II 795 Sprøyte

Premier til en totalverdi av 112 000 kr.

Vinneren av måneden: Christiania Malerbedrift AS, Premie: Columbia Bazooka-set

“Da får vi produsert mere på samme tid og øker inntjeningen på sikt”

Konkurransevilkår

Konkurransen varer fra 14. januar til 30. april 2019 og gjelder for profesjonelle håndverkere som er kunder av Akzo Nobel Coatings / Nordsjö. Gevinsten tilfaller konkurrerende kundenummer. Ansatte eller familie til ansatte i Akzo Nobel Coatings og Change Reklambyrå AB får ikke delta i konkurransen. Kjøp valgrie produkter fra Nordsjö Professional A- och P-serien eller Xtreme 1. Registrer din konkurransekode på kampanjesiden og beskriv hva du vil gjøre med tiden du sparer med effektivt verktøy.

Gevinstinformasjon

En jury bestående av representanter fra Akzo Nobel Coatings og Change Reklamebyrå kårer en vinner i respektive måned i konkurranseperioden, som har den mest kreative beskrivelsen. Juryens beslutning kan ikke overklages. Vinnerne kontaktes via e-post ved hver konkurransemåneds slutt (28/2, 29/3 og 30/4).

Premier til en total verdi av 125 000 NOK:
Februar – Columbia Bazooka-set
Mars – Columbia Box-set
April – Graco Ultra Max II 795

Gevinsten kan ikke byttes i kontanter eller andre produkter. Eventuell premieskatt betales av vinneren. Vi reserverer oss for eventuelle trykkfeil eller utilsiktede missforståelser i sammenheng med konkurransen.

Håndtering av personopplysninger

Opplysningene, som du har oppgitt, behandles av Change, som er personopplysningsansvarlig. Det betyr at Change er ansvarlig for at dine opplysninger behandles i henhold til gjellende lands lover om personvern, i Norge fra Datatilsynet. Vi bruker og deler opplysningene med Akzo Nobel Coatings for å kunne kåre en vinner. Ingen personopplysninger lagres etter avsluttet kampanje, frem til 31.05.2019.

Sikkerhetspolicy

Din sikkerhet er viktig for oss. I denne sikkerhetspolicy beskrives det hvilke personopplysninger som Change samler inn fra deg på oppdrag av Akzo Nobel Coatings, hvordan vi samhandler med deg og hvordan vi bruker disse opplysningene.

Personopplysninger vi samler inn og hvordan vi bruker dem

Change bruker innsamlet data (navn, adresse, e-post, mobilnummer) for at vi skal kunna sende ut informasjon til deg hvis du vinner i konkurransen. Vi får informasjonen gjennom at du fyller inn dine opplysninger på kampanjesiden på www.nordsjoprofessional.no

Hvordan vi deler dine personopplysninger

Change bruker og deler opplysningene med Akzo Nobel Coatings for å kåre vinnerne.

Tilgang til dine personopplysninger

Du kan kontakta vår GDPR-ansvarlig om du vil endre eller ta bort dine personopplysninger, eller bare kontrollere hvilken informasjon vi har samlet inn om deg som person. Vi har som policy å svare på dine spørsmål innen 72 timer. Kontakt GDPR-ansvarlige gjennom å sende en mail til gdpr@changetheagency.se eller ringe Kristian Andersson tlf: +46 705-70 33 55.

Fjerning av personopplysninger

Vi fjerner dine personopplysninger etter at kampanjen er avsluttet og premiene er sendt ut. Vi lagrer opplysningene frem til og med 31.05.2019

Hvordan oppbevarer vi personopplysningene

Tjenester og produkter vi bruker for å bearbeide og lagre dine personopplysninger er i.h.t. EU-direktivet. Det sikrer at våre leverandører også følger loven om GDPR. Tilgang: Change Reklambyrå AB og Akzo Nobel Coatings. Sletting av dine personopplysninger skjer senest: 31.05.2019. Ansvarlig GDPR: Kristian Andersson (gdpr@changetheagency.se) +46 705-703355 Ansvarlig Prosjektleder: Johanna Lorentzon (johanna.lorentzon@changetheagency.se)

Konkurrenter Nordsjøen profesjonelle butikker:
  • Oslo, Nordsjö Idé & Design Ensjo
  • Laksevåg, Nordsjö Idé & Design Alton